Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Wednesday Special: Scetch Inc.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
 
Today, we're presenting  Scetch Inc , a playful, artistic and unique shop! Becky Kemp works from her home studio in the south-east of England and creates amazing brooches, notebooks, decorative pieces and much more!

Admiring her spirit!

Really inspiring staff!

- Christianna

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Contact us

thedriftershops@gmail.com

Pageviews

Από το Blogger.

Past Posts

 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff