Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Wednesday Special - EarthSeaWarrior

Δεν υπάρχουν σχόλια:
 
If you adore quirky stuff as much as I  do, then you'll absolutely love EarthSeaWarrior from Brooklyn, New York!


"EarthSeaWarrior is a Neo-Nostalgic boutique specializing in peculiar One-of-a-Kind home decor misfits & oddities."

The items found in her shop are all original designs and you can also find the occasional one of a kind treasure.
You can see more of her work here.
- Callie

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Contact us

thedriftershops@gmail.com

Pageviews

Από το Blogger.

Past Posts

 
© 2012. Design by Main-Blogger - Blogger Template and Blogging Stuff